BUSTS, MOSAICS AND OTHER MEDIA / PENDDELWAU, MOSAIGAU A CHYFRYNGAU ERAILL

Select an image below to access the relevant category / Dewiswch ddarlun isod am fynediad i’r categori berthnasol

Bronze busts
Mosaics
Wood carving
Other media

BRONZE BUSTS / PENDDELWAU EFYDD

MOSAICS / MOSAIGAU

WOOD CARVING / CERFIADAU COED

OTHER MEDIA / CYFRYNGAU ERAILL