BUSTS, MOSAICS AND OTHER MEDIA / PENDDELWAU, MOSAIGAU A CHYFRYNGAU ERAILL

BRONZE BUSTS / PENDDELWAU EFYDD


Click anywhere on an image to toggle the caption off or back on / Cliciwch rhywle ar y llun i ddewis neu ddileu’r capsiwn