GALLERY INDEX / MYNEGAI ORIEL


Every index entry is a hyperlink, but they don’t all behave in the same way.

  1. The most common form of entry is in black and is linked to a specific gallery image. For example, click on the Petites Soeurs entry to see the image of the sculpture.
  2. Any black entry containing the italic word see is an index cross-reference. For example, click on ‘Newport, Gwent, see St Patrick’s Church’ to jump to the St Patrick’s Church entry.
  3. Red entries indicate a collection of two or more sub-entries. For example, click on National Museum of Wales to open a list of the painted inscriptions in the museum’s collection. Each sub-entry is linked to an image.

Mae pob cofnod mynegai yn or-ddolen (hyperlink), ond nid ydynt oll yn gweithio yr un modd.

  1. Mae’r math mwyaf cyffredin o gofnod mewn du gyda dolen i ddelwedd oriel unigryw. Er enghraifft, cliciwch ar gofnod Petites Soeurs er mwyn gweld delwedd y cerflun.
  2. Mae unrhyw gofnod du gyda’r gair italig gweler yn groesgyfeiriad mynegai. Er enghraifft, cliciwch ar ‘Casnewydd, Gwent, gweler Eglwys Sant Padrig’ er mwyn neidio i gofnod Eglwys Sant Padrig.
  3. Dengys cofnodion cochion casgliad o ddau neu fwy o is-gofnodion. Er enghraifft, cliciwch ar Amgueddfa Genedlaethol Cymru er mwyn agor rhestr o arysgrifau peintiedig yng nghasgliad yr amgueddfa. Cysylltir pob is-gofnod gyda delwedd.

0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y
CH  DD  FF  LL  NG  PH  RH  TH

Ph

Ph

Nid oes unrhyw gofnodion ar hyn o bryd yn gysylltiedig â Ph.

S

S

Safle’r Groes, West Heath, Birmingham

San Giorgio Maggiore, Venice/Fenis

Seated Woman (Horntone stone)

Seated Woman (red sandstone)

Silod Mân

Slateworker

Small Fry

Small World

Snowdon from Castell y Gwynt

Snowy Scene near Castell Deudraeth

Soned

Sonnet

South Door – Llandâf Cathedral

Station of the Cross, West Heath, Birmingham

Study for Stained Glass Windows, Ratcliffe College

Summit of Tryfan Under Snow

Susannah Bathing/yn Ymdrochi

0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y
CH  DD  FF  LL  NG  PH  RH  TH