GALLERY INDEX / MYNEGAI ORIEL


Every index entry is a hyperlink, but they don’t all behave in the same way.

 1. The most common form of entry is in black and is linked to a specific gallery image. For example, click on the Petites Soeurs entry to see the image of the sculpture.
 2. Any black entry containing the italic word see is an index cross-reference. For example, click on ‘Newport, Gwent, see St Patrick’s Church’ to jump to the St Patrick’s Church entry.
 3. Red entries indicate a collection of two or more sub-entries. For example, click on National Museum of Wales to open a list of the painted inscriptions in the museum’s collection. Each sub-entry is linked to an image.

Mae pob cofnod mynegai yn or-ddolen (hyperlink), ond nid ydynt oll yn gweithio yr un modd.

 1. Mae’r math mwyaf cyffredin o gofnod mewn du gyda dolen i ddelwedd oriel unigryw. Er enghraifft, cliciwch ar gofnod Petites Soeurs er mwyn gweld delwedd y cerflun.
 2. Mae unrhyw gofnod du gyda’r gair italig gweler yn groesgyfeiriad mynegai. Er enghraifft, cliciwch ar ‘Casnewydd, Gwent, gweler Eglwys Sant Padrig’ er mwyn neidio i gofnod Eglwys Sant Padrig.
 3. Dengys cofnodion cochion casgliad o ddau neu fwy o is-gofnodion. Er enghraifft, cliciwch ar Amgueddfa Genedlaethol Cymru er mwyn agor rhestr o arysgrifau peintiedig yng nghasgliad yr amgueddfa. Cysylltir pob is-gofnod gyda delwedd.

0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y
CH  DD  FF  LL  NG  PH  RH  TH

C

C

candlestick, Ratcliffe College Chapel

canhwyllbren, Capel Coleg Ratcliffe

Castell y Bere

Casnewydd, Gwent, gweler Eglwys Sant Padrig

Cloud Nine

Clough Williams-Ellis, bust/penddelw

Clough Williams-Ellis, carved sketch portrait, Portmeirion

Clough Williams-Ellis, portread wedi'i gerfio, Portmeirion

Clywais Anadl

'Cold Heart'

Colloquy

Summit of Tryfan Under Snow

Corris Man

 • Croes bren, Loyola Hall

 • Croeshoeliad, Capel Emery, Coleg Ratcliffe

 • Croeslyn, capel occhr Coleg Ratcliffe

 • Crucifix, Ratcliffe College side chapel

 • Crucifixion, Emery Chapel, Ratcliffe College

 • Cwm Bychan

 • Cynllun ar gyfer Ffenestr Ffrengig

 • Dd

  Dd

  Nid oes unrhyw gofnodion ar hyn o bryd yn gysylltiedig â Dd.

  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y
  CH  DD  FF  LL  NG  PH  RH  TH