INSCRIPTIONS / ARYSGRIFAU


Select an image below to access the relevant category / Dewiswch ddarlun isod am fynediad i’r categori berthnasol

Image inscriptions
Text inscriptions

IMAGE INSCRIPTIONS / ARYSGRIFAU DELWEDD

TEXT INSCRIPTIONS / ARYSGRIFAU TESTUN