INSCRIPTIONS / ARYSGRIFAU


Select an image below to access the relevant gallery / Dewiswch ddarlun isod am fynediad i’r oriel berthnasol

Image inscriptions
Text inscriptions

IMAGE INSCRIPTIONS / ARYSGRIFAU DELWEDD

TEXT INSCRIPTIONS / ARYSGRIFAU TESTUN