TELL US ABOUT LOST WORK

HYSBYSWCH NI AM WAITH COLL


Do you have a photograph or some other record of work by Jonah Jones, or something relating to his life?
We’d love to hear from you. Please complete the form below – we will be in touch.

Oes gennych chi ffotograff neu ryw gofnod arall o waith gan Jonah Jones, neu rywbeth perthnasol i’w fywyd? Buasem wrth ein boddau yn clywed oddiwrthych. Llenwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda – fe fyddwn yn cysylltu â chi wedyn.

Your name (required) / Eich enw (gofynnol)

Your email (our preferred communication medium) / Eich e-bost (y cyfrwng cyfathrebu sydd orau i ni)

Phone number (required) / Rhif ffôn (gofynnol)

Subject / Pwnc

Your message / Eich neges