GLASS / GWYDR


Select an image below to access the relevant category / Dewiswch ddarlun isod am fynediad i’r categori berthnasol

Ampleforth College
Llandudno
Loyola Hall
Morfa Nefyn

AMPLEFORTH COLLEGE / COLEG AMPLEFORTH

LLANDUDNO

RAINHILL HALL (FORMERLY / GYNT LOYOLA HALL)

MORFA NEFYN (WINDOWS BEING RELOCATED / FFENESTRI YN CAEL EU HADLEOLI)

Newport, Gwent
Ratcliffe College
Rugby
West Heath, Birmingham

NEWPORT / CASNEWYDD, GWENT

RATCLIFFE COLLEGE / COLEG RATCLIFFE

RUGBY (DESTROYED IN / DINISTRWYD YN 2014)

WEST HEATH, BIRMINGHAM