GLASS / GWYDR

AMPLEFORTH COLLEGE / COLEG AMPLEFORTH


Click anywhere on an image to toggle the caption off or back on / Cliciwch rhywle ar y llun i ddewis neu ddileu’r capsiwn

JONAH JONES’S GLASS – AMPLEFORTH COLLEGE

In 1962–63 Jonah carried out a substantial set of commissions for the crypt and end chapels at Ampleforth College in North Yorkshire. This included a number of stained glass and dalle de verre windows. These are all on a relatively small scale, but exhibit a beautiful use of colour and line.

Jonah enjoyed his time working at Ampleforth, despite getting trapped there for a time in the harsh winter of 1962–63. He became great friends with the Benedictine monks, especially the headmaster, Father Basil Hume, who would go on to become archbishop of Westminster.

GWYDR JONAH JONES – COLEG AMPLEFORTH

Ym 1962–63 cyflawnodd Jonah set sylweddol o gomisiynau ar gyfer y crypt a’r capeli terfynol yng Ngholeg Ampleforth, Gogledd Swydd Efrog. Roedd hyn yn cynnwys nifer o ffenestri lliw a dalle de verre. Er eu bod i gyd ar raddfa gymharol fach, maent yn dangos defnydd cain o liw a llinell.

Cafodd Jonah amser hyfryd wrth weithio yn Ampleforth, er iddo gael ei ddal yno am sbel yn ystod gaeaf garw 1962–63. Daeth yn ffrindiau mawr gyda’r mynachod Benedictaidd, yn enwedig y prifathro, y Tad Basil Hume, a gafodd ei benodi’n archesgob San Steffan nes ymlaen.