GLASS / GWYDR

LLANDUDNO


Click anywhere on an image to toggle the caption off or back on / Cliciwch rhywle ar y llun i ddewis neu ddileu’r capsiwn

JONAH JONES’S GLASS – LLANDUDNO

At some point in the 1960s, probably 1968, Jonah made a stained glass window for the chapel at Llandudno General Hospital honouring Florence Nightingale. It shows the great reformer of hospital treatment handing her famous lamp – the symbol of healthcare – to a modern nurse.

GWYDR JONAH JONES – LLANDUDNO

Rhywbryd yn y 1960au – ym 1968 mwyaf tebyg – creodd Jonah ffenestr wydr lliw ar gyfer capel Ysbyty Cyffredinol Llandudno i anrhydeddu Florence Nightingale. Dengys y ddiwygwraig fawr triniaeth ysbyty yn trosglwyddo ei lamp enwog – symbol gofal iechyd – i nyrs fodern.