GLASS / GWYDR

MOLD / YR WYDDGRUG


Click anywhere on an image to toggle the caption off or back on / Cliciwch rhywle ar y llun i ddewis neu ddileu’r capsiwn

JONAH JONES’S GLASS – MOLD

One of Jonah’s final commissions in glass was the set of 12 dalle de verre windows he made in 1966 for the Church of the Resurrection of Our Saviour in Morfa Nefyn on the Llŷn peninsula. The windows are a superb exercise in the abstract use of mainly primary colour, perhaps influenced by Marc Chagall’s glass at the synagogue of the Hadassah University hospital in Jerusalem with their predominant blocks of colour for different windows.

The church in Morfa Nefyn was closed in 2016, after which the windows were removed and restored [see story here]. They have now been newly installed at the Church of St David, Mold [see story here].

GWYDR JONAH JONES – YR WYDDGRUG

Un o gomisiynau olaf Jonah mewn gwydr oedd y set o 12 ffenestr dalle de verre a wnaeth ym 1966 ar gyfer Eglwys Atgyfodiad Ein Prynwr ym Morfa Nefyn ar Benrhyn Llŷn. Mae’r ffenestri yn enghraifft wych o ddefnydd haniaethol o liw cynradd (gan fwyaf), efallai o dan ddylanwad gwydr Marc Chagall yn synagog ysbyty Prifysgol Hadassah yn Jerwsalem gyda’u blociau amlwg o liwiau ar gyfer ffenestri gwahanol.

Cauwyd yr eglwys ym Morfa Nefyn yn 2016, ac yna symudwyd y ffenestri a’u hadfer [gweler adroddiad yma]. Ers hynny maent wedi’u gosod yn Eglwys Dewi Sant, Yr Wyddgrug [gweler adroddiad yma].