GLASS / GWYDR

NEWPORT / CASNEWYDD, GWENT


Click anywhere on an image to toggle the caption off or back on / Cliciwch rhywle ar y llun i ddewis neu ddileu’r capsiwn

JONAH JONES’S GLASS – NEWPORT, GWENT

Jonah’s commission at St Patrick’s in Newport came about as a direct result of his work at Ratcliffe College, both establishments being run by the Rosminian order. At the south end of the church he installed a large dalle de verre window with the saint in purple archbishop’s vestments. Much of the background is plain, but the borders contain green tendrils and St Patrick is flanked by curved red forms or mandorle. The window is relatively simple in design but has a sturdy power. The rebuilt church was opened in 1963.

GWYDR JONAH JONES – CASNEWYDD, GWENT

Deilliodd gomisiwn Jonah ar gyfer Eglwys Sant Padrig yng Nghasnewydd yn uniongyrchol o’i waith yng Ngholeg Ratcliffe, gan fod y ddau sefydliad o dan reolaeth Urdd y Rosminiaid. Gosododd ffenestr dalle de verre fawr ym mhen deheuol yr eglwys sy’n dangos y sant mewn urddwisg porffor archesgob. Mae rhan fawr o’r cefndir yn blaen, ond yn yr ymylon ceir tendriliau gwyrdd a saif Sant Padrig rhwng ffurfiau crymion coch neu mandorle. Eitha syml yw dyluniad y ffenestr, ond mae cryfder cadarn iddi. Agorwyd yr eglwys ar ôl ei hail-lunio ym 1963.