Mae Oriel Jonah Jones yn brosiect tymor hir i gatalogio ac arddangos ei holl waith hysbys mewn adnodd arlein diffiniol.

Fel cerflunydd a thorrwr llythrennau y’i gydnabyddwyd yn bennaf yn ystod ei oes, ond nawr mae rhwyddineb mynediad i’r rhyngrwyd yn ein galluogi i ail-gloriannu ei waith. Heddiw mae’n bosib gweld gwir ehangder ei waith mewn sawl cyfrwng a dimensiwn.

Didolwyd y gwaith i’r chwe oriel isod. Didolir pob un ymhellach i gategoriau rhesymegol yn y cyd-destun, rhai gan fathau neu arddulliau o waith ac eraill gan linell amser neu leoliad. Mae’n bosib chwilio’n arbennig am weithiau unigol trwy wahanol opsiynau y gellir eu darganfod ym Mynegai’r Oriel.

Yn Scene & Word Cyf rydyn ni’n sôn am ‘Waith Coll’, sef darnau a aeth i gasgliadau preifat, neu rywle arall, amser maith yn ôl, heb unrhyw gofnod o beth oedden nhw neu i ble aethon nhw. Agwedd pwysig o Oriel Jonah Jones yw’r ffurflen Hysbyswch ni am waith coll – yma gofynnir i ymwelwyr gysylltu â ni trwy’r ffurflen a ddarperir gan hysbysu ni am unrhyw Waith Coll y gwybyddir amdano.

I ddechrau, dewiswch ddarlun isod am fynediad i’r oriel berthnasol.

Cliciwch ar y botwm English isod i ddarllen y dudalen hon yn Saesneg.

English
Sculpture
Glass
Inscriptions
Watercolour Painting
Watercolour Inscriptions
Busts, mosaics and other media

CERFLUNIAU

GWYDR

ARYSGRIFAU

PAENTIADAU DYFRLLIW

ARYSGRIFAU DYFRLLIW

PENDDELWAU, MOSAIGAU A CHYFRYNGAU ERAILL