WATERCOLOUR INSCRIPTIONS / ARYSGRIFAU DYFRLLIW

Other inscriptions / Arysgrifau eraill


Click anywhere on an image to toggle the caption off or back on / Cliciwch rhywle ar y llun i ddewis neu ddileu’r capsiwn